Volwassenen

Begeleidingsadvies

Mensen met een verstandelijke beperking, of hun verzorgers of familieleden, lopen in dagelijkse situaties vaak tegen lastige dingen aan. Bijvoorbeeld in de gezinssituatie of op het werk. Bij de Hartekamp Groep bieden we voor cliënten deskundige ondersteuning en advies. 

Casemanagement
Een volwassene met een beperking, heeft te maken met verschillende hulpverleners in zijn leven. Van een speciale begeleider tot een arts of iemand van dagbesteding of werk. Het is voor verzorgers of familieleden wel belangrijk dat alle hulpverleners goed met elkaar samenwerken. 

Een casemanager van de Hartekamp Groep helpt u daar als begeleider/verzorger graag bij. Wij zorgen dat alle betrokkenen van elkaar weten wat nodig is voor uw gezin. Zo is het duidelijk bij wie u moet zijn en u krijgt de hulp die u nodig heeft op de manier die u zelf wilt. Wij gaan samen met u kijken met wie u allemaal te maken heeft. Daarna bespreken we op welke manier u de hulp wilt. Tenslotte bekijken we hoe we de hulpverlening laten samenwerken.

Psychomotorische Therapie
Loopt een cliënt tegen psychische problemen aan, dan bieden we bij de Hartekamp Groep Psychomotorische Therapie (PMT). PMT is een non-verbale, ervaringsgerichte therapie die gericht is op het verminderen van de psychosociale problemen van de cliënt. De nadruk ligt op doen en minder op praten, vandaar dat het ook plaatsvindt in de gymzaal. Sport, spel en bewustwording van het lichaam worden gebruikt om de cliënt te helpen met een psychosociaal probleem.

Zo helpt PMT bijvoorbeeld bij het leren van sociale vaardigheden, het verhogenvan de weerbaarheid, het krijgen van meer zelfvertrouwen en bij het omgaan met angsten, spanningen en emoties. Tijdens PMT kan de cliënt nieuwe en/of andere ervaringen opdoen wat de cliënt helpt om zijn of haar behandeldoel te bereiken. De sport, spel en eventueel ontspanningsactiviteiten variëren en worden aangepast aan de affiniteit en mogelijkheden van de cliënt. 

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.