Volwassenen

Psycholoog/orthopedagoog

Wat is een psycholoog/orthopedagoog?
De psycholoog of orthopedagoog van het Expertisecentrum Ambulant is gespecialiseerd in de verstandelijke, sociale en emotionele mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking. Op veel manieren en door veel oorzaken kunnen deze mogelijkheden zijn belemmerd. Of er zijn problemen met het welzijn of gedrag van de cliënt, die maken dat de omgeving/verzorgers advies en begeleiding nodig hebben van een psycholoog of orthopedagoog. Of dat de cliënt zelf behandeling nodig heeft. De psycholoog of orthopedagoog werkt samen met de AVG-arts en verwijst zo nodig naar een therapeut om gericht aan verbetering te werken.

Wie kan bij de psycholoog of orthopedagoog terecht?

  • Mensen met een verstandelijke beperking die psycho-sociale, gedrags- of emotionele problemen hebben
  • Mensen die - met behulp van psychologisch onderzoek - willen leren begrijpen wat hun mogelijkheden en beperkingen zijn
  • Mensen die vragen hebben over gedrag dat moeilijk te begrijpen of te hanteren is
  • Mensen die problemen hebben waardoor zij ongelukkig zijn of moeilijk gedrag laten zien
  • Begeleiders/verzorgers die advies willen voor zichzelf, als het begeleiden van de cliënt hen voor moeilijke vragen plaatst.

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.