Volwassenen

Speltherapie

Wat is speltherapie?
Voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking,  die (sociaal-emotionele) problemen hebben om contact te maken, zich te hechten en zich veilig te voelen, kan speltherapie helpen. Deze cliënten bieden wij ‘berespeltherapie’ (Beweging-Relatie therapie) aan, waarbij ze in een heel veilige context worden uitgenodigd om zich te bewegen en contact te maken. Zij gaan zich prettiger voelen in hun lichaam en worden voorzichtig uitgelokt om contact te maken. Desgewenst worden de familie/verzorgers betrokken bij deze therapie, zodat zij ook thuis hun familielid hiermee kunnen helpen.  Speltherapie kan ook worden ingezet om een bijdrage te leveren aan diagnostiek en beeldvorming van de (sociaal-emotionele) mogelijkheden van de cliënt.

Wie kan bij speltherapie terecht?
Speltherapie is geschikt voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking, die sociaal-emotionele problemen ervaren, vooral met betrekking tot basisveiligheid, contact maken en hechting. De psycholoog/orthopedagoog kan verwijzen naar speltherapie.

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.