Volwassenen

Systemische hulpverlening

Wat is een systeemgerichte hulpverlener?
De systeemgerichte hulpverlener van het Expertisecentrum Ambulant is een maatschappelijk werker die gespecialiseerd is in de behandeling van problemen van de cliënt én zijn netwerk. Dit netwerk kan bestaan uit ouders, familieleden, vertrouwde mantelzorgers en professionals van de organisaties en instellingen die bij de cliënt betrokken zijn.

Problemen ontstaan door veel oorzaken en op verschillende manieren. De last hiervan wordt niet alleen duidelijk in praktische zaken, maar ook in emotionele en relationele spanningen. Problemen verminderen het functioneren van alle betrokkenen en tasten hun draagkracht aan.

De systeemgerichte hulpverlening richt zich op de behoefte van ieder mens om tot zijn recht te komen in verbinding met anderen. Uitgangspunt hierbij is dat zowel de cliënt als de mensen in zijn netwerk kunnen bijdragen aan het ontstaan van problemen, maar óók aan de vermindering en/of oplossing daarvan.

Wie kan bij de systeemgerichte hulpverlener terecht?

 • Cliënten met een verstandelijke en meervoudige beperking die:
  - ondersteuning nodig hebben bij de emotionele verwerking van hun problematiek
  - behandeling nodig hebben bij problemen in wisselwerking met hun netwerk
  - hulp nodig hebben bij het nadenken over te maken keuzes en te nemen besluiten over de behandeling door het Expertisecentrum Ambulant
  - begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij de contacten met behandelaars van het Expertisecentrum Ambulant
 • Familieleden en vertrouwde mantelzorgers die:
  - zoeken naar een passende bijdrage aan de zorg en begeleiding van de cliënt en het familieleven
  - een luisterend oor nodig hebben om verder te kunnen
 • Professionals die:
  - tijdens de behandeling problemen ervaren in contacten en samenwerking met de cliënt, de familie en vertrouwde mantelzorgers
  - gebruik willen maken van systeemgerichte hulpverlening tijdens de behandelcontacten met de cliënt, de familie en vertrouwde mantelzorgers
  - systeemgerichte hulpverlening indiceren

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.