Volwassenen

Motoriek en bewegen

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak problemen met hun motoriek. Daarom hebben wij fysiotherapeuten, ergotherapeuten en bewegingsagogen in dienst. Deze medewerkers hebben ruime ervaring met kinderen/mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en hebben aanvullende opleidingen.

Fysiotherapie
Onze fysiotherapeuten hebben ruime ervaring met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Alle fysiotherapeuten hebben aanvullende opleidingen gedaan om cliënten uit deze specifieke doelgroep te helpen. Of het nu gaat om schoenadvies, beter bewegen of je verplaatsen of het beter verwerken van prikkels, er is altijd wel een specialist binnen het team die hierover advies kan geven.

Ergotherapie
Ergotherapeuten observeren, behandelen, adviseren mensen met een beperking bij activiteiten die voor hen belangrijk zijn, zoals hobby’s uitoefenen, eten en bewegen. Ergotherapeuten bedenken oplossingen voor problemen die hen daarbij hinderen en leren henzelf plus de mensen in hun omgeving daarmee om te gaan. Voor ergotherapie is een verwijzing van een (huis-)arts, orthopedagoog of psycholoog nodig.

Bewegingsagogie
Bewegen is fijn, ontspannend en juist voor mensen met een beperking heel belangrijk. Daarom bieden we leuke en uitdagende activiteiten aan. Onder deskundige begeleiding werken cliënten onder andere aan het ontwikkelen van hun bewegingsmogelijkheden (conditie), zelfvertrouwen of motoriek, wat voor een beperking ze ook hebben. U kunt bewegingsagogie aanvragen via de (huis-)arts, gedragsdeskundige vanaf ZZP3 VG.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.

Motoriek en bewegenMotoriek en bewegen