Volwassenen

Tarieven

De declaraties gaan veelal via het zorgkantoor en worden betaald vanuit de AWBZ.
Indien u geen vergoeding vanuit de AWBZ ontvangt, vragen wij de behandeling aan bij uw zorgverzekeraar.

Wij werken op basis van een uurtarief. Hierdoor kunnen wij de juiste tijd nemen voor onze patiënten.
Dit uurtarief is verschillend per tandarts en mondhygiënist.
Dit heeft de maken met de verschillende opleidingen en differentiaties.

Meer informatie over: